Výlet třídy 3. A – Opakujeme si prvouku

Exkurze a výlety
Škola

Začali jsme ve třídě – zde jsme si vyslechli nutné poučení tom, jak se máme chovat. Nejdřív jsme si vyšlápli kopec k botanické zahradě. Cestou jsme pozorovali květiny a stromy, o kterých jsme se letos učili. V přírodě to bylo mnohem lepší, než když jsme si je ukazovali přes monitor počítače. Povedlo se nám poznat a pojmenovat většinu rostlin, které nám paní učitelka ukazovala. Za dobrou práci jsme si zasloužili odměnu. Nejdřív jsme si prošli Pohádkový les a vyfotili se u všech soch, které jsme cestou potkali. Pak jsme se zastavili na dětském hřišti a trošku jsme potrénovali naší fyzickou kondici, která dostala při distanční výuce zabrat. Poslední odměnou byla sladká tečka v podobě výborné zmrzliny.

Po náročném dopoledni jsme zamířili zpět ke škole a náš výlet skončil. Bylo to moc krásné dopoledne. Už teď máme nápady na další výlet. Jen doufáme, že to vyjde.

Zapsali žáci třídy 3. A