Naučná stezka Doubravka, 1. B

Exkurze a výlety
Škola

Cestou jsme pozorovali přírodu – rostliny, stromy, drobný hmyz. Toto pozorování děti zakreslovaly do připravených kartiček. Viděly motýly, mravence, pozorovaly různé druhy stromů, učily se je poznávat podle listů. Po dosažení cíle hradu Doubravka si žáci prohlédli hrad, erby umístěné na hradu, vyhlídku na město, zbývající opevnění hradu. Cestou zpět jsme šli naučnou stezkou a u každého poutače vztahujícího se k historii hradu a kopce Doubravka jsme se zastavili a popovídali si. Výlet byl ukončen návratem do školy a pochvalou za zdolání cesty a hradu. Obrázky, které děti vytvořily během výletu, jsem umístila ve třídě na tabuli, jako výzdobu na poslední den k vydávání vysvědčení. Výlet se vydařil a přálo nám i počasí.

 

Mgr. Bc. Lenka Bublová, třídní učitelka