Informace pro zákonné zástupce, kteří pobývali v zahraničí

Škola

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ, KTEŘÍ V POSLEDNÍCH 14 DNECH POBÝVALI V ZAHRANIČÍ: https://zsprosetice.cz/node/1192

Pravidla platí podle ochranného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 8. 2021 (zde - https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-23-8-2021-do-odvolani.pdf