Den žákem střední průmyslové školy

Exkurze a výlety
Ostatní aktivity
Škola

Po příchodu do budovy školy byli žáci uvítáni  jejími zástupci Mgr. Janou Vachouškovou a Ing. Vladimírem  Koudelkou. Program byl velmi zajímavý. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých si vyzkoušeli s vyučujícími různé druhy činností, které se vázaly na nabízené studijní obory. Jednalo se o práci s CNC strojem, programování, autodílny, CAD, HW. Po ukončení všech činností bylo žákům nabídnuto občerstvení v prostorách školního bufetu. Žáci odcházeli spokojeni a se zástupci školy se rozloučili  poděkováním a potleskem.

 V měsíci listopadu žáky čeká návštěva Obchodní akademie v Teplicích.

Cílem spolupráce se středními školami je, aby měli žáci dostatek informací při volbě dalšího studia.  

 

Ing. Lucie Fričlová