Návštěva Židovského muzea v Praze

Exkurze a výlety
Škola

Návštěvu jsme plánovali již na jaře, ale z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme jí mohli uskutečnit až nyní, i když také při dodržení mimořádných opatření.

V první části byli žáci rozděleni do 2 skupin, každé skupině byl přidělen lektor. Obě skupiny se zúčastnily vzdělávacího programu  Stereotypy.

Program byl zaměřen na fenomén moderního a současného antisemitismu. Workshop zahrnoval práci s graffiti, články, webovými stránkami, příspěvky na internetu a dalšími materiály vykazujícími projevy antisemitismu, se kterými se žáci a studenti nejen v České republice, ale i v celé Evropě mohou v současné době setkat. Workshop byl zaměřený na kritické myšlení a pochopení mechanismů, na kterých antisemitismus stojí.

Po absolvování vzdělávacího programu  každá skupina zvlášť navštívila Staronovou synagogu, Židovský hřbitov a Pinkasovu synagogu. Prohlídky byly komentované lektorem, případně pedagogickým doprovodem.

Žáci si prohloubili své znalosti o dané kapitole našich dějin. Plně si uvědomili tíživost situace se všemi negativními dopady. Byli zvídaví, aktivně se zapojovali do debaty, prožívali osudy neznámých lidí.  Společně jsme rozvíjeli schopnost naslouchat druhým a sdílet své emoce.

Motto dne: Kdo nezná minulé historické události, neorientuje se správně ani v přítomnosti

https://www.jewishmuseum.cz/