Dějepisná olympiáda

Škola
Soutěže

8. A - Raouf Saeed Alazani, Ruaa Nasher, Umayma Ghaleb

8. B - Jakub Říha, Duc Anh Nguyen, Danylo Loboda, Hung Do

Tématem letošního ročníku byla  Šlechta v proměnách času.

Úspěšným řešitelem ve školním kole byl účastník, který získal alespoň 60% z maximálního počtu 60 bodů.

Úspěšnými řešiteli byl Raouf Saeed Alazani a Jakub Říha, kteří se 31. 3. 2022 zúčastnili okresního kola v DDM Teplice. V konkurenci 27 účastníků se Jakub umístil na 17. místě a Raouf na 20. – 21. místě. Oba k přípravě na školní i okresní kolo přistoupili velmi zodpovědně a za reprezentaci školy jim patří pochvala a poděkování.

Poděkování také patří paní učitelce Radce Marešové za přípravu žáků.

 

Marcela Prokůpková, za přispění Radky Marešové