Dopravní soutěž mladých cyklistů 4. 5. 2022

Škola
Soutěže
Sportovní akce

Soutěž mezi školami  organizoval Dům dětí a mládeže Teplice ve spolupráci s městskou policií. U žáků se prověřovaly znalosti  pravidel silničního provozu,  jejich aplikace při jízdě a zásady první pomoci.  Bonusové kolo zahrnovalo jízdu zručnosti, při které se děti musely vypořádat s nejednou překážkou.

Prosluněný den dopomohl k uvolněné atmosféře. Ačkoliv se jednalo o klasické soutěžní klání, na žácích nebyla znát rivalita, naopak na hřišti panovala radost ze zpestření školního týdne.

I přesto, že  žáci naší školy kvůli několika chybám nakonec skončili na zadních pozicích, vyjadřovali se o dnu stráveném na dopravním hřišti velmi pochvalně. Na cestě zpět do školy rozebírali, jestli měli jako první zkontrolovat tep, či zda nepohybovali se “zlomenou” rukou dobrovolnice až příliš. To vše se zmrzlinou v ruce.

Děkujeme výše zmíněným za účast a organizaci.

Patrik Uram