Krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu

Sportovní akce

Akce se konala v zahradě duchcovského zámku. Závodilo se v 10 soutěžních kategoriích na 5 různých tratích (stavitel tratí Jan Eiselt). Závodu se zúčastnilo 232 závodníků a 10 pedagogů z 26 škol. Nejlepší 3 závodníci v každé kategorii obdrželi medaili, diplom a věcnou cenu. Nejlepší družstva v každé kategorii získala poháry.

Vlakem jsme dojeli do Duchcova a pak nás čekala cesta do areálu Sportovní základní školy A. Sochora, kde bylo základní shromaždiště. Prezentace závodníků byla ukončena v 9 : 30, start prvního závodníka byl v 10 : 00. Děti dostaly na startu čip a mapu areálu s vyznačenými kontrolami. Každá kategorie měla jiný počet kontrol. Běhalo se co nejkratší cestou s nalezením všech kontrol v daném pořadí. U každé kontroly děti přikládaly čip, aby se jim zaznamenal průběh závodu. V cíli se všichni ihned dověděli, zda kontroly zaznamenali správně, v zadaném pořadí a v jakém čase. Poslední závodník doběhl ve 12: 30.

A jak jsme se celkově umístili?

Naši školu reprezentovalo 24 žáků od 4. do 9. třídy. Běželi jsme v šesti věkových kategoriích (D5, H5, D7, H7, D9, H9). Kategorie D5 a H5 se umístila na 4. místě z 11 družstev. Kategorie D7, H7, D9 a H9 na 11. místě ze 17 přihlášených škol.

D5 - 11. místo Eliška Stehnejová (z 19)

H5 - 12. Miroslav  Horváth (z 19), 13. Marko Mazhara (z 19)

H7 - 15.  Dennis  Bafćari (z 34), 21.  Jakub Nepraš (z 34)

D7 - 34. Tereza Janatková  (z 41)

H9 - 26. Danylo Loboda (z 43), 28.  Artem  Petrenko (z 43), 35.  Dominik Čikala (z  43),

         37. Yunes Al-Dhabbi (z 43)

Ostatní žáci byli diskvalifikovaní za chybně označenou kontrolu, nesprávné pořadí nebo nenalezení všech kontrol. I přes velmi náročný závod nakonec všichni doběhli v pořádku. Své zkušenosti využijeme v příštím roce. Po skončení jsme přijeli autobusem zpět ke škole.

 

Kateřina Vocásková