Výlet 2. B do Bioparku Gymnázia Teplice

Exkurze a výlety
Škola
2.B

Také si prohlédli krokodýla, kterého škola chová již 12 let, téměř od jeho narození. Úžasné bylo velké množství druhů ptáků, kteří nás vítali hlasitým zpěvem. Papoušci se zas na uvítanou předváděli svými křídly. Návštěva bioparku byla pro žáky velmi zajímavá a byli spokojeni, že si mohli vše zblízka prohlédnout.

Lenka Bublová, třídní učitelka 2. B