Dětská recitační přehlídka – městské kolo, 1. stupeň 2022

Kulturní akce

V 0. kategorii recitovala: Farah Abusnineh z I. A a Daniela Berkyová z I. B

V 1. kategorii recitovali: Stanislav Peterka z II. A a Ellen Kolíčková z III. A

V 2. kategorii recitovali: Ahmed Moravec z IV. A a Ragad Ghaleb z V. A

Do okresního kola, které se koná 15. 3. 2022, nepostoupil z našich žáků nikdo. Všichni žáci se ale velmi snažili a zaslouží si velkou pochvalu. Velké poděkování samozřejmě patří i třídním učitelkám za přípravu žáků na recitační soutěž a paní asistentce Michaele Kubátové za doprovod a dohled dětí na soutěži.

Mgr. Markéta Vavřičková