Vzdělávací program Hravě o prevenci (HOP) Putování za zdravím – 5. B

Ostatní aktivity

Škola program zařadila jako součást projektu NPO Podpora snižování nerovností ve vzdělávání.

Žáci absolvovali  preventivní program na téma  kouření a alkohol a jejich škodlivost.

Po dobu celého programu  probíhala soutěž o nejvíce získaných bodů za splněné úkoly a správné označení tvrzení jako PRAVDA  nebo LEŽ.

Žáci pracovali se zájmen a dostali odpověď na každou zvídavou otázku. Byli i pochváleni za aktivní přístup k řešení úkolů.

Velmi je zaujaly ukázky poškozeného chrupu aj. Zažili si i pocity rozostřeného vidění po požití velkého množství alkoholu, které si navodily prostřednictvím  brýlí se silným sklem.

Mgr. Helena Langová, třídní učitelka