Projekt Trenéři do škol v 1. roč. – 1.část

Sportovní akce

Během školního roku se u nás každou středu vystřídá několik trenérů, kteří mají připravené  cvičení s různým zaměřením, které má děti více namotivovat k pohybu.

První pohybové aktivity byly v duchu tenisu s panem trenérem Laštovkou.

Hodiny byly plné drobných pohybových her, soutěží družstev a cvičení na celkovou pohybovou obratnost. Vše bylo zaměřeno na manipulaci s různými míči, netradičními pomůckami (látkový žebřík) a seznámení se s raketou na líny tenis.

Organizace hodin byla zprvu, na doporučení organizátorů, členěna do tří stanovišť s různou aktivitou, které si skupinky dětí prostřídaly. Toto se příliš neosvědčilo, protože děti nevydržely soustředit se na svoji aktivitu a s míčem se mísily a spontánně přiřazovaly k aktivitě druhých skupin, čímž vznikal chaos a bylo nutné soustavné ukázňování. Také delší dobu trvalo, než pochopily danou aktivitu na stanovišti a už přecházely k jiné.

S panem Laštovkou jsme tyto vypozorované potíže prokonzultovali, organizaci změnili na stanoviště dvě a další tělocvik si všichni užili s větším nadšením.

Proto i takto  panu trenéru Laštovkovi velmi děkuji za příjemnou spolupráci a těšíme se na další hodiny s trenérem.

Mgr. Helena Langová, učitelka tělesné výchovy v 1. roč.