Okresní kolo přeboru škol v šachu - Teplice

Soutěže

Soutěž byla volně přístupná všem žákům řádného denního studia základních i středních škol bez ohledu na registraci  v Šachovém svazu ČR, zda jsou či nejsou členy ČUS, AŠSK či jiných organizací. Byla naplánována samostatně ve třech věkových kategoriích:

Soutěže se za naši školu zúčastnili  A. Al- Ahwahl, M.  Bohdaškin, M. Sosiedko a  M. Al-Ahwal. Soutěž byla rozdělena do 3 kategorií, a to podle stupně studia: žáci 1. stupně – 15 účastníků, žáci 2. stupně a odpovídajícího stupně víceletého gymnázia – 39 účastníků, studenti středních škol - 34 účastníků.

Atmosféra byla plná očekávání a soutěžního ducha, kdy účastníci měřili  své síly v taktických soubojích na šachovnici. Všichni soutěžící prokázali své šachové dovednosti. Náš tým získal 11,5 bodu a obsadil  7. místo a z něj 2 hráči byli náhradníci, protože několik dnů před turnajem jsme se dozvěděli, že ve stejný den se koná i krajský turnaj  soutěže v piškvorkách a škola musela zvolit variantu, kdy 2 žáci  postupující ze školního kola v šachu museli upřednostnit účast v krajském turnaji v piškvorkách. A vyplatilo se – opět po roce jako vítězové krajského turnaje postoupili do celostátního finále v Brně. I jako původně náhradníci si oba chlapci vedli dobře a celý tým dobře reprezentoval  v okresním  kole, kterého se naše škola zúčastnila poprvé.

Opět se na soutěži prokázalo, že šachy neznají hranice mezi státy a překážky v porozumění, protože spolu soutěžili i žáci z různých částí světa, kteří jsou žáky základních a středních škol v ORP Teplice.

 

Bc. Nataliia Orenko

Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy