Návštěva Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje - územního odboru Ústí nad Labem

Exkurze a výlety

Hasiči se dětí ujali,  seznámili je s provozem hasičské záchranné stanice. Došlo na praktické ukázky, děti si vyzkoušely různé přístroje, nářadí, podívaly se do kabin výjezdových vozů, mohly si vše fotit a natáčet. Nakonec zažily i reálný výjezd k požáru. Poté  se přesunuly o patro výše na dispečink tísňové linky 112.  Průvodcem byl pan Milan Lysák.

Zde děti zažily reálný telefonát na linku 112,  ze svých mobilů si mohly vyzkoušet volání. Byly seznámeny s prací operátorů, tedy mohly vidět i přesné zaměření mobilu, ze kterého je voláno, případně přibližnou lokalitu zaměření u starších typů telefonů. Dětem pan Lysák trpělivě zodpovídal veškeré zvídavé dotazy, instruoval je, jakým způsobem a co mají dělat v případě, že jsou v cizím prostředí a jsou nuceny zavolat na linku 112 tak, aby se pomoc dostavila v co nejkratší době. Překvapením pro všechny zúčastněné bylo zjištění, že číslo 911, tísňové linky ve Spojených státech amerických, funguje i u nás a dovolají  se opět na linku 112. Na dotaz dětí jak je to možné, pan Lysák odpověděl, že je to právě kvůli občanům z USA. Touto informací jsme se posunuli k dalšímu poznatku, že operátor této linky musí kromě jiného ovládat alespoň dva světové jazyky, protože  tísňová linka 112 je platná v rámci celé Evropy a pro každého, kdo do ní přicestuje.

Na závěr  přínosné, zajímavé a zábavné exkurze jsme posvačili v jídelně HZS a vypravili se zpět do Teplic.