Vzdělávací akce pro žáky v hotelové škole v Teplicích

Exkurze a výlety

Akce byla zaměřená na přípravu žáků při výběru povolání a zvyšování studijní motivace. Žáci získali informace a osvojili si některé praktické dovednosti v oboru kuchař – číšník. Při přípravě hamburgeru byli rozděleni po dvou k žákům 3. roč., pod jejichž vedením se seznámili s postupem při přípravě jednoho z nejoblíbenějších, i když ne úplně zdravých  produktů rychlého občerstvení.

Děkujeme panu Rumlerovi, učiteli odborných předmětů hotelové školy, za umožnění realizace praktického workshopu pro žáky.

Akce byla finančně podpořena z projektu NPO Podpora snižování nerovností ve vzdělávání v rámci aktivity B6 .

Marcela Prokůpková, ředitelka ZŠ s RVIVT, Teplice, Plynárenská 2953