INFORMÁČEK - 12. ročník počítačové soutěže

Škola
Soutěže

Pořadatel:

 

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953

 

Podporovatel:

 

Statutární město Teplice

 

Termín, místo, doprava:

 

 • úterý 26. 3. 2024
 • prezence nejdříve od 8:30
 • začátek v 9:00, ukončení nejdříve ve 13:30
 • pavilon 1. st. ZŠ s RVIVT, Teplice, Plynárenská 2953

 

Účastníci a počet žáků v týmu:

 

 • 2 členné týmy žáků 5. tříd s pedagogickým doprovodem
 • maximálně 1 tým z každé školy
 • vítěz soutěže z posledního ročníku (ZŠ Dubí 2) a pořadatel mohou přihlásit 2 týmy
 • po naplnění kapacity 22 přihlášených týmů budou přihlášky uzavřeny

 

Přihlášení:

 

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu:  vlastimil.klobasa@zsprosetice.cz do 15. 3.2024

 

V přihlášce uveďte:

 

 • název školy, adresu školy
 • jméno a příjmení 2 soutěžících žáků a 1 náhradníka
 • kontaktní jméno osoby odpovědné za doprovod, její e-mail, případně telefon
 • přihláška bude potvrzena e-mailem

 

Soutěžní oblasti:

 

 1. vyhledávání a doplnění správných informací na internetu podle zadaného textu, práce ve Wordu, pojmenování, přejmenování, ukládání a kopírování souborů
 2. pojmenování a obrázky IT
 3. soutěž v luštění SUDOKU
 4. něco nového z nové informatiky (data, informace, kódování, šifrování)

 

Jiné:

 

 • vstupem do soutěže  INFORMÁČEK 2024 dle § 84  občanského zákoníku účastníci souhlasí s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu, které budou využity k prezentaci pořádající školy
 • první 3 družstva obdrží věcné ceny a diplomy
 • pro soutěžící a jejich doprovod bude připraveno malé občerstvení
 • za odcizené a poškozené věci odpovídá škola jen v případě, že byly uloženy na místě k tomu určeném