Zážitkový vzdělávací program – návštěva hradu Střekov 31. 5. 2024 – 3. B

Exkurze a výlety

Zřícenina hradu je od roku 1963 chráněnou kulturní památkou. Žáci získali informace o jeho vzniku, pravděpodobném zakladateli králi Janu Lucemburském a o rodu Lobkoviců, který je nejdelším vlastníkem této památky. Žáci z jedné z dochovaných teras měli možnost obdivovat krásy města a získali nové informace o střekovských zdymadlech, na které je z hradu nádherný výhled. Počasí nám přálo a výlet se velmi vydařil.

Účast žáků na vzdělávacím programu škola finančně podpořila z projektu NPO Podpora snižování nerovností ve vzdělávání.

Lenka Müllerová, třídní učitelka 3. B