Zážitkový vzdělávací program – návštěva Muzea iluzí v Praze 31. 5. 2024 – 6. B

Exkurze a výlety

Muzeum je zaměřeno  na lidské vjemy, které zkreslují a člověk vnímá skutečnost jinak než  odpovídá realitě. Děti se aktivně zapojily do světa optických klamů, triků, nevšedních zážitků a kouzel, kdy využily všechny smysly. Po návštěvě muzea jsme se vydali na prohlídku Františkánské zahrady plné zajímavých plastik, ovocných stromů, bylinkových záhonů a laviček k odpočinku.

Účast žáků na vzdělávacím programu byla finančně podpořena z projektu NPO Podpora snižování nerovností ve vzdělávání.