Zážitkový vzdělávací program 1. B - Výlet 3. A do Zooparku v Chomutově

Exkurze a výlety

Cestou vlakem do Chomutova  poznávali ubíhající krajinu a města  Bílinu, Most, kostel i hrad Hněvín nebo přírodní památku  Bořeň. V zooparku jsme poznávali její obyvatele, např. čápy, medvědy, medúzy, losy, soby, velbloudy, z rostlin pak akáty, duby, břízy, orobinec.

Výlet se vydařil a všem  se moc líbil.

Účast žáků na vzdělávacím programu byla podpořena v rámci projektu NPO Podpora snižování nerovností ve vzdělávání.

 

Helena Langová, třídní učitelka