Zážitkový vzdělávací program 7.B a 8. A – návštěva HistoryParku Ledčice

Exkurze a výlety

Žáci byli nejprve seznámeni s historií nejbližšího okolí hory Říp, osídlením krajiny od pravěku po středověk a archeologickými nálezy z blízkého i vzdáleného okolí. Na žáky zde tedy čekal velmi zajímavý badatelský program. Nejprve si  vyzkoušeli různá starověká a středověká řemesla – pletli tašky, mleli mouku, splétali plátno na oděv, brousili kamenné nástroje. Poté je čekal velmi zajímavý videomaping. Zde mohli poznat, co jsou to vrstevnice, jaké jsou nadmořské výšky a sami si vrstevnice nastavit vrstvením písku. Zajímavé také bylo hledání kovů pomocí detektoru. Žáci nalezli několik mincí a šperků. Místo oběda bylo pro ně připraveno opékání buřtů. Po celou dobu akce bylo krásné slunečné počasí a žáci odjížděli domů velmi spokojeni.

Účast žáků na vzdělávacím programu byla podpořena v rámci projektu NPO Podpora snižování nerovností ve vzdělávání.