Zážitkový vzdělávací program – Retrohraní v Regionálním muzeu v Teplicích 26. 6. 2024

Exkurze a výlety

Zavedli nás  do zahrady u zámku a do dílničky. Měli připravené hry, které hráli dříve rodiče dětí či možná i jejich babičky a dědové např. čáru, gumu, kuličky, tlučení špačků, švihadlo, Kloboučku hop, mikádo atd. Některé hry žáci znali, jiné byly pro ně nové. Seznámili nás s historií každé hry, s pravidly a ukázali nám u každé hry, jak se hraje. Potom děti rozdělili do skupin a každá skupina si vybrala jednu hru a tak se postupně všichni  vystřídali.

Po cestě  do školy jsme se odměnili zmrzlinou a lázeňskou oplatkou.

Poděkování patří paní Tereze Kleinové za možnost zúčastnit se programu a za velmi příjemně strávené dopoledne.

Účast žáků na vzdělávacím programu byla finančně podpořena z projektu NPO Podpora snižování nerovností ve vzdělávání.

 

Zlatuše Kalinová, třídní učitelka