Pasování na čtenáře – 1. A

Ostatní aktivity
Soutěže

Celé pololetí chodila za žáky paní knihovnice Zuzánková z pobočky Regionální knihovny Teplice.  Na konci školního roku ve spolupráci s třídní učitelkou vybrala žáky, kteří byli pasování na čtenáře. Slavnostní akce se konala v Seumeho kapli. Žáci se nejprve usadili a pak přišel za zvuku fanfár pan král s písmenkovou královnou. Žáci museli nejprve prokázat, že si svoji odměnu zaslouží. Poznávali pohádky podle nápovědy, řešili hádanky. Pak dvě děvčata přečetla slavnostní slib čtenářů knihovny a došlo na samotné pasování. Pan král každého žáka poklepal mečem na rameno a paní královna jim předala dárek – slavnostní pasovací glejt, knížku, záložku a přihlášku do knihovny.

Žáci byli nadšeni a ještě druhý den si o tom vyprávěli.

Jaroslava Michalová, třídní učitelka