Pasování na čtenáře – 1. B

Ostatní aktivity
Soutěže

Každý čtvrtek se k nám do hodiny čtení přišla podívat paní Zuzánková z pobočky Regionální knihovny Teplice.  knihovnice a poslechla si, jak se děti zdokonalují ve čtení. Nakonec však mohli všichni za svou snahu pokleknout před pana krále a po přečtení slibu, jak se budou o knihy starat,  být pasováni na rytíře Čtenářského království.

Helena Langová, třídní učitelka 1. B