Den památky obětí holocaustu

Kulturní akce
9.A

V pondělí  30. 1. 2017, jsme si připomněli památku holocaustu u pomníku v Lípové ulici.  Tato vzpomínka patří 72. výročí osvobození vyhlazovacího koncentračního tábora Osvětim-Březinka 27. 2. 1945. Tento den připomíná utrpení milionů nevinných židovských obětí. Za II. světové války bylo vyvražděno 6 milionů Židů, 2 miliony Romů a další miliony nevinných lidí.

            Dnes žijeme v mnohonárodnostní společnosti a nikomu to nepřijde zvláštní. Denně potkávám Rusy, Araby, Ukrajince, Vietnamce, Romy, jestli potkávám Židy, ani nevím. Nemají nic, čím by se odlišovali od ostatních.

            Jedna moje kamarádka má mamku, která je napůl Židovka. Přistěhovali se k nám z Ruska. Jsou to cizinci, ale jsou úplně stejní jako my. Pro mě jsou možná lepší, ale ne kvůli rase, ale kvůli tomu, že to jsou milí a pracovití lidé.

            Mám kamarády i arabského původu. Vlastně většina mých přátel nejsou Češi. Já se sestrou jsme Češky, ale tatínek je Arab. Nedokážu si představit, že by nějaká válka rozdělila rodiny, že bych mohla přijít o přátele kvůli rase, národnosti nebo náboženství.

            Proto přeji sobě, svým vrstevníkům i budoucím generacím mír, lásku a pochopení.

 

Christine Akchiche, 9. A