Projektový dílenský den - výroba velikonočních řehtaček

Ostatní aktivity

Již poněkolikáté se sešli žáci druhého stupně k projektovému dni ve školní dílně. Tentokrát byli vybráni žáci, kteří měli s prací v dílně předchozí zkušenosti, protože plánovaný výrobek byl konstrukčně náročnější než předcházející výrobky. Vzhledem k blížícím se svátkům jara a v souladu s probíhajícím školním projektem na téma „Řemesla“, byla pro žáky připravena výroba velikonočních řehtaček.

            Po úvodním seznámení s výrobkem a ukázkou správného postupu práce se žáci se zájmem a chutí pustili do práce. Vzhledem k předchozím zkušenostem z dílenských projektových dnů si žáci počínali velice zručně a  a práce jim šla dobře od ruky. Při případných problémech byl opět se svou radou nápomocen pan učitel.

            Po šesti vyučovacích hodinách měla většina žáků výrobek kompletně hotový.  U některých žáků se vyskytly konstrukční chyby a řehtačka nefungovala tak jak měla. Těmto žákům se pokusil výrobek opravit a dokončit pan učitel po skončení projektového dne.

            Projektový den se  opět vydařil a žáci byli hrdí na to, že dokázali vlastníma rukama přeměnit kus dřeva na velice hezký a v mnoha případech  funkční výrobek. O projektové dny v dílně je mezi žáky vždy velký zájem. Nikdy se  nedostane na všechny zájemce, a proto se žáci těší na další příležitost. Příště by se mělo dostat na ty, kteří v dílně ještě nepracovali.

 

Bc. Martin Hudeček