NÁVŠTĚVA KUŽELNY LETNÁ

Exkurze a výlety
7.A

Dne 21. 6. navštívila 7. A, stejně jako ostatní žáci naší školy Kuželnu na Letné, kde si děti mohly vyzkoušet svoji dovednost v tomto sportu. Hrály proti sobě ve čtyřech družstvech. Byly natolik zapálení do hry, že jim hodina hry utekla jako voda. Při hře bylo zřetelně vidět, jak spolupracovaly, aby jejich celkový výsledek za družstvo byl co nejlepší. Na konci hry si je pan Skála vyfotografoval a sdělil jim, že se objeví v novinách. Mě jako jejich doprovod udělalo velkou radost, že je pan Skála pochválil za jejich chování a neporušování pravidel, která jim stanovil. Každý žák třídy měl možnost si vzít letáček s informací k náboru nových členů této zájmové činnosti a zároveň i informací kdy je možné a za jakých podmínek si přijít kuželky zahrát třeba s kamarády nebo rodinnými příslušníky.

Po návštěvě kuželny jsme se s celou třídou po vzájemné domluvě zašli občerstvit do města. Cestou z města jsme si zopakovali, co známe z historie Teplic a ověřili si znalosti o některých pamětihodnostech.

Den se nám vydařil nejenom díky pěknému počasí, ale i díky nám samotným. Musela jsem celou 7. A pochválit, že na akci dorazila téměř celá třída, 20 žáků.

Vypracovala: A. Štofčová