BODY THE EXHIBITION

Exkurze a výlety
7.A

22. 6. žáci 7. A, 8. A několik žáčků 6. A odjelo s paní učitelkou Štofčovou a paní učitelkou Studničnou na školní výlet a zároveň na naučnou výstavu o lidském těle BODY THE EXHIBITION, která se konala v Praze.

Díky sociálním sítím a zároveň i vyučujícím měl téměř každý ze zúčastněných představu, na co se to jde vlastně podívat.

Výstava trvala pro naši skupinu od 10. 30 do 13. 00 hodin. Každý z nás se dozvěděl spoustu zajímavostí o svém, našem těle. Shlédli jsme zajímavou expozici, kde jsme si mohli prohlédnout naše vnitřní orgány, kostru člověka, jeho svalovou soustavu, nervovou soustavu,… S medikem, který nám byl přidělen, jsme se dozvěděli, jak naše tělo funguje, ověřili jsme si díky němu naše dosavadní znalosti, zodpověděl nám všechny naše dotazy, upozornil nás na různé zvláštnosti a zajímavosti i rizika našeho chování, kterými si důmyslný stroj jako je naše tělo můžeme poškodit. Na vlastní oči jsme viděli i některé orgány napadené zhoubnými nádory. Zjistili jsme, že některé naše představy o orgánech v lidském těle byly značně zkreslené. Nejvíce nás dojala a donutila k zamyšlení místnost tematicky zaměřená na vznik života, na jednotlivá stádia vývoje plodu v těle matky. V průběhu výstavy jsme se také dozvěděli, jak vznikly některé modely jako například cévní soustava a celé její „řečiště“, které byly též součástí expozice.

A co nám přišlo takové zvláštní? To, že se každý z nás se už alespoň jednou v životě díval na model vycpaného zvířete, ….a najednou jsme se dívali na sebe, na lidi, kteří posmrtně věnovali svá těla vědě. A co ještě dodat? Byla nám vyvrácena fáma, že se jedná o vězně či vojáky padlé v bojových či jiných, podobných akcích.

Výlet do Prahy se nám líbil, paní učitelky nás pochválily za vzorné chování. Domů jsme si odvezly spoustu zajímavých informací. Snad se nám jednou budou hodit.