Školní výlet na hrad Kostomlaty

Exkurze a výlety
3.A
3.B

Letošní výlet třetích tříd, doplněný několika žáky ze 4. B a 5. A, byl opravdu vydařený.

Vypravili jsme se na nedaleký hrad Kostomlaty. Do vesnice pod hradem jsme dojeli autobusem a cestou lesem na hrad řešily děti, rozdělené do čtyř týmů, dvacet hádanek umístěných na stromech podél cesty. Aktivita je tak zaujala, že si to ani neuvědomili a už byli nahoře na vysokém kopci.

Na hradě je přivítala skupina instruktorů z DDM Duchcov v obleku středověkých pážat. Nejprve děti seznámili s historií hradu a poté se s nimi pustili do předem připravené hry, zaměřené na logiku a kombinatoriku. Děti byly z počátku překvapené, že nepostupují tak, jak by si představovaly, ale jak postupně objevovaly, v čem spočívá těžiště hry, jejich nadšení stoupalo a nakonec všechny týmy s velkým nadšením našly všechny drahokamy a zasloužily si odměnu.

Na konci hry mohly děti vystoupit na hradní věž a rozhlédnout se po okolí, což bylo pro mnohé velkým zážitkem. Pak si mohly konečně na ohni opéct svoji „odměnu“ – buřty. Kdo měl zájem, mohl si během pobytu na hradě vyzkoušet střelbu z luku a nakonec se všechny děti zapojily do série her na hradním nádvoří, ale to už jsme se museli pomalu připravovat k odchodu.

Děti byly po výletu opravdu dosyta vyběhané a unavené, ale odnášely si domů hezký zážitek.

Zaměstnancům DDM Duchcov velmi děkujeme za pestrý a netradiční program, který děti tak zaujal.

Mgr. Katarína Mižu, Mgr. Jaroslava Michalová, Ing. Radka Marešov