Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí

Ostatní aktivity
Škola

Naše škola spolupracuje s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha na projektu „Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000610. Více informací o projektu naleznete ZDE.

Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000610

 

Období realizace projektu: březen 2017 až červen 2019

 

Cílem projektu je podpořit tvorbu občanských kompetencí u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí prostřednictvím výchovně vzdělávacího programu posilujícího jejich uvědomění si sebe sama v užším i širším společenském kontextu (od úrovně já a rodina, přes úroveň já jako člen různých sociálních skupin, po úroveň já jako občan, Evropan, světoobčan) a rozvíjejícího praktické dovednosti potřebné k ochraně sebe samotného
i druhých (ochrana života, zdraví a majetku).

 

Webové stránky projektu: http://robkobo.ujak.cz/

 

Příjemce projektu: Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Na projektu spolupracuje 9 základních škol