Hodnocení olympiáda II

Soutěže

Dne 25. 1.2018 ve čtvrtek proběhlo na naší škole další školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Tentokráte se jednalo o skupinu II. A. Komisi předsedaly  Mgr. Zuzana Kančiová a Bc. Dana Karrmannová, Dis. Olympiády se zúčastnilo celkem pět žáků, a to z osmé a deváté třídy. Letošní ročník i v této skupině byl zaměřen zejména na poslechové a konverzační dovednosti a schopnosti. Žáci si tak ve dvouhodinovém bloku mohli ověřit svou úroveň těchto jazykových dovedností a schopností. Žáci nejprve pomocí pracovního listu zpracovávali poslechové úkoly. Následně představili sami sebe a své budoucí plány, v následující části kola pak hovořili na vylosované téma. I přesto, že bylo kolo zaměřeno na audio-orální dovednosti, nedílnou součástí bylo také hodnocení správnosti užití gramatických jevů, jazykové pestrosti a práce s textem. Všichni žáci předvedli velmi vysokou úroveň komunikačních schopností. Bodový rozdíl mezi vítězem a žákem na druhém místě byl pouze jeden bod. Žáci velmi rychle a kvalitně reagovali na zadané otázky, mohli se tak zapojit do diskuse a rozvést své odpovědi. I nyní lze říci, že kolo bylo velmi úspěšné. Rozdíly v celkových počtech bodů byly těsné. Do okresního kola postoupila s 27 body Jasmen Al Gandari ze třídy 8. A. Během soutěže opět panovala velmi příjemná atmosféra, žáci byli velmi snaživí, bystří, na soutěž se velmi těšili a připravovali. Pro žáky byla soutěž také důležitá, protože umístění v dalším kole může být rozhodující při přijímacím řízení na střední školu. Vítězové obou kol se zúčastní kola okresního, které se bude v obou kategoriích konat v úterý 13. 2. 2018 od 9:00 v budově DDM Teplice. Dominikovi i Jasmen přejeme hodně štěstí!

 

Mgr. Zuzana Kančiová