Prezentace vzdělávací nabídky středních škol – „ŠANCE 2017“

Exkurze a výlety
8.A

Volba povolání  s přihlédnutím k situaci na trhu práce v našem kraji je velice důležitým a nelehkým okamžikem, který může ovlivnit další pracovní zařazení, a tím i život mladého člověka. Proto je na dospělých, tedy rodičích, odpovědných zástupců škol, učitelů ale i úřadů, pomoci nám dětem při hledání správné cesty. Předcházení nezaměstnanosti tedy začíná již právě v okamžiku volby dalšího vzdělávání ve střední škole.

Již u vstupu na přehlídku vzdělávacích nabídek nás zastavila pracovnice  Úřadu práce Teplice, aby nám předala soubor vypracovaných otázek na co se ptát, co by nás mělo do budoucna zajímat (přijímací řízení, průběh studia, nákladnost studia, další možnosti vzdělávání, mimoškolní činnost, uplatňování profese v praxi). Celkem se nám zde představilo 25 středních škol z Ústeckého kraje, z toho 8 přímo z Teplicka.

Během hodiny, kterou jsme zde strávili, jsme si pečlivě zjišťovali informace, které bychom mohli v budoucnu zúročit. Máme sice ještě rok čas, ale ten uběhne jako voda a my se budeme muset rozhodnout. Návštěva této akce byla pro nás velice přínosná. Cestou do školy jsme rozebírali informace, které jsme zjistili.

Za 8. A vypracovala A. Štofčová, třídní učitelka