Pražáci přijeli za námi až do Teplic

Ostatní aktivity
Škola
1.A

Ve středu 20. prosince 2017 přijeli za prvňáčky naší školy studenti z Gymnázia Na Zatlance z Prahy. Připravili si pro děti  tvořivé a pohybové aktivity. Děti se rozdělily do několika skupin. Skupiny se vystřídaly na jednotlivých stanovištích. Na prvním stanovišti se zdobily perníčky, na druhém se pracovalo s drátky a korálky. Třetí stanoviště bylo zaměřeno na zpěv koled a tanečky. Na čtvrtém stanovišti byla pro děti připravena  pohybová hra, na pátém stanovišti se hrálo divadlo. Na posledním stanovišti  četli studenti dětem pohádky. Na závěr si všichni společně zazpívali vánoční koledy a předali si drobné dárky. Celé dopoledne se děti velmi bavily, celá akce se jim moc líbila. S vyučujícími jsme se domluvili na další spolupráci, která se po vzájemné domluvě uskuteční příští rok.

Děkujeme studentkám a studentům třídy ALT a jejich vyučujícím Mgr. Romaně Bartůňkové a Mgr. Janě Lindové za přípravu a organizaci předvánoční akce a za podporu prvňáčků naší školy.

 

 Mgr. Lenka Kristová

třídní učitelka I. A