ŠTAFETOVÝ POHÁR

Škola
Sportovní akce

Dne 19. 4. 2018 jsme se účastnili okresního kola Štafetového poháru. Spolu s námi se účastnilo dalších 11 škol z Teplic a okolí. Soutěžilo se ve 2 kategoriích. I. kategorie tvořili žáci 1. – 3. třídy a II. kategorii žáci 4.- 5. třídy. V každé kategorii reprezentovalo školu 8 žáků -  4 chlapci a 4 dívky. Štafety se běžely dvě. První 8 x 100 m byla rozdělena podle kategorií. Druhá štafeta 8 x 200 m byla rozdělena polovinou z I. a II. kategorie, aby se jí mohli účastnit všichni závodníci. Za každou školu proto byly štafety dvě a bodovaná byla ta s lepším časem. Celkově turnaj vyhrála ZŠ Metelkovo náměstí. Naše škola obsadila poslední  12. místo. Během závodů byly pro soutěžící žáky připraveny tzv. doplňkové disciplíny -  pro starší skok do písku a pro mladší skok z místa. Společnou doplňkovou disciplínou byl poté hod medicimbalem. Opět jsme měli štěstí na počasí a celá soutěž se obešla bez problémů.

Všem žákům patří poděkování za účast a reprezentaci školy.

 

Bc. Jan Zámostný

vyučující Tv