Vzdělávací program ve škole

Ostatní aktivity
Škola

     Dne 19. 4. 2018 navštívili naší třídu profesionální hasiči z HZS v Teplicích. Děti se seznámily s jejich prací,  oblečením a výstrojí, kterou potřebují k zásahu. Hasiči dětem velmi poutavě a zajímavě vypravovali o své práci, kde všude pomáhají (povodně, dopravní nehody, požáry, záchrana zvířat atd.). Některé ukázky byly i praktické, např. co dělat, když v bytě hoří, jak zavolat nebo najít pomoc. Děti si rovněž zopakovaly důležitá telefonní čísla. Na závěr pokládaly hasičům otázky, týkající se jejich náročné a velmi namáhavé práce.

Hasiči odměnili děti za aktivitu malými dárky.

Všem se návštěva hasičů líbila.

 

Zpracovala: Štiková Zlatuše

23. 4. 2018