PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Ostatní aktivity
1.A

Ve středu 20. 6. 2018 byla zakončena celoroční snaha žáků 1. A  skamarádit se s písmenky a naučit se číst. To se také většině z nich povedlo a tak jsme společně vyrazili na  „pasování prvňáčků na čtenáře“ do Regionální knihovny v Teplicích. Tam nás už čekala paní vedoucí knihovny spolu s panem králem a paní královnou Abecedou.

Po přivítání se děti usadily v sále knihovny a  královna je ještě trochu vyzkoušela, jestli opravdu umí číst, psát a jestli poznají některé pohádky a jejich hlavní postavy.

Pak si vyslechly slib „rytířů řádu čtenářského“. Tento slib děti pokleknutím před krále potvrdily slovem „slibuji“ a pan král je pohádkovým mečem pasoval.

Za svoji šikovnost děti získaly glejt, malou knížku a poukaz na roční vstup do knihovny zdarma.

Na závěr se všichni vyfotografovali s králem a královnou a plni dojmů se rozloučili. Celou cestu zpět ke škole si o tomto zážitku děti vyprávěly. Snaha dětí byla oceněna a odměněna.

 

 

Mgr. Lenka Kristová, třídní učitelka 1. A