SLOUP V ČECHÁCH

Exkurze a výlety

Na začátku byla nabídka Asociace turistických oddílů mládeže (Asociace TOM) na poskytnutí svých ubytovacích prostor ve Sloupu v Čechách.

Nabídku jsme s radostí přijali a na  čtyři dny v červnu jsme s žáky prvního stupně vyjeli do krásného koutu severních Čech. Ve čtvrtek ráno jsme odjížděli od školy a vrátili jsme se v neděli v odpoledních hodinách. Celkem jelo 32 žáků a 4 pedagogičtí pracovníci. Byl to pobyt zaměřený na sportovní vyžití a poznávání okolí Sloupu v Čechách. Nachází se tam mnoho zajímavostí a památek.

Začali jsme návštěvou sklárny AJETO v Lindavě, kde si většina z účastníků vyfoukla svou vlastní vázičku. Ve Sloupu jsme navštívili rozhlednu Na stráži, lesní divadlo, hrad, koupaliště, Samuelovu jeskyni. Ve Svojkově Modlivý důl a v Práchni Panskou skálu. Mimo jiné jsme si také prošli celé městečko, obejmuli jsme vzácný strom, který tam stojí už několik staletí, a samozřejmě jsme si dali výbornou točenou zmrzlinu. Po všech památkách a výletech jsme chodili pěšky. V nohách jsme za pár dní měli 50 km, ale všichni byli šikovní a zvládli to bez problémů.

 Ubytovaní jsme byli ve vile Herberk Ferdinanda Dobrotivého, kde jsme měli k dispozici celou budovu včetně kuchyně a společenské místnosti. Také jsme využívali velké hřiště, které využívaly děti ke sportovním aktivitám. Na snídani, oběd a večeři jsme chodili do jídelny v nedalekém kempu. Opravdu skvěle tam vařili.

 Celý pobyt jsme si všichni užili. Žáci byli spokojení, ani se jim nechtělo vracet domů.  Odjížděli plni zážitků a hezkých vzpomínek.

Poděkování patří kolegyním Mgr. Ivetě Nálepkové, Mgr. Lence Kristové a Šárce Bílkové, které se o děti po dobu pobytu staraly.

Také děkujeme vedení Asociace turistických oddílů mládeže za bezúplatné poskytnutí ubytování a dárcům veřejné sbírky společnosti ROMEA, z jejichž prostředků škola přispěla dětem k úhradě nákladů spojených s pobytem.

 Mgr. Markéta Vavřičková