NÁVŠTĚVA PRÁVNICKÉ FAKULTY V PRAZE

Exkurze a výlety
1.A

Naše škola přijala pozvání Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro žáky 1. A k prohlídce školy. Návštěva se uskutečnila dne 5. 6. 2018.

Brzy ráno jsme vyjeli od školy do Prahy, kde se nás v budově PrF ujali studenti a studentky této společně se zástupci školy - proděkanem prof. JUDr. Milanem Dahomorským DrSc., JUDr. Věrou Honuskovou, Ph.D., JUDr. Karolinou Žákovskou, Ph.D. a panem děkanem prof. JUDr. Janem Kuklíkem, DrSc.

Po uvítání a prohlídce školy jsme si vyzkoušeli jízdu výtahem, kterému se říká „páternoster“ a byl znovu do provozu spuštěn v letošním roce. Výtah jsme si vyzkoušeli hned několikrát, ten v Teplicích nemáme.

Poté jsme šli do „cvičné soudní síně“, kde si děti mohly vyzkoušet a „zahrát“ soudní líčení. Užili jsme si u toho i moc legrace, i když ve skutečné soudní síni je tomu naopak.

Po tomto vyčerpávajícím „představení“ jsme se přesunuli do jídelny, kde na nás čekal vynikající oběd.

Po něm jsme autobusem přejeli na další místo našeho výletu, a tím byla zoologická zahrada v pražské Troji. Prošli jsme si část zoo, pochutnali jsme si na zmrzlině a došli na cvičení lachtanů. Bylo to úžasné představení, na které dlouho nezapomeneme.

Zcela vyčerpaní a plní zážitků jsme se přesunuli do autobusu a vrátili se zpět do Teplic.

Všichni byli milí, přívětiví, zkrátka úžasní. Celý den se nám věnovali s velkým nasazením a ochotou.  Za to jim patří naše velké díky. Budeme dlouho na tento výlet vzpomínat.

Žáci 1. A

 Lenka Kristová, třídní učitelka

pí. asistentky Brigita Čonková a Jana Adamová