O činnosti sportovního kroužku mažoretky – AŠSK při ZŠ

Sportovní akce

V září 2017 se do kroužku mažoretek přihlásilo 14 zcela nově začínajících dívek, 3 dívky pokračovaly z předešlých 2 let.

Dvě dívky, které navštěvují kroužek pravidelně již třetím rokem, nacvičily skladbu v páru pro veřejné vystoupení. Svoji sestavu předvedly na veřejném vystoupení Svatojakubské noci (pálení čarodějnic) v Proseticích. V červnu se obě děvčata  zúčastnila krajské mažoretkové soutěže  v Duchcově a získala 2. místo ve své věkové kategorii. Také se se svojí sestavou vystoupila na školní akci  „NEJ žák“  a na rozloučení s vycházejícími žáky devátých ročníků.

vedoucí kroužku Mgr. Jaroslava  Hyhlanová