100 let ČR a OSLAVY NA NAŠÍ ŠKOLE

Škola
Kulturní akce

Projektový den: Sté výročí republiky

Dne 26. 10. 2018 proběhl na naší škole projektový den věnovaný stému výročí založení Československé republiky.

Žáci a žákyně I. a II. stupně se se svými vyučujícími věnovali různým tématům a kapitolám naší historie.

Děti ze 7. A, 8. A, B a 9. A připravily dvacetiminutový příběh o vzniku Československa. Tento příběh se odvíjel na pozadí hlasitého čtení Ájy Ghaleb, Elišky Procházkové a Kristýny Vlasaté. Chlapci a děvčata ze sedmé a osmé třídy se vžili jako herci do rolí vojáků I. světové války. Připravili si čepice, uniformy, zbraně a dokonce i masku proti plynu.

Vítězné mocnosti s gustem roztrhaly mapu Rakouska- Uherska, aby se mohla zrodit Československá republika.

Starší žáci a žákyně předvedli své vystoupení  dětem ze čtvrtých, pátých a šestých tříd. Ve všech případech se setkali s pochopením a obdivem.

Pan učitel V. Klobása připravil se skupinou IVT historický dokument, který dokreslil celý příběh.

Paní asistentka B. Čonková připravila s děvčaty ze sedmé třídy mašličky ze stužky v barvách trikolóry. Bylo jich úctyhodných 220. Mašličkou byl ozdoben každý účastník oslav výročí republiky.

Paní učitelky Müllerová, Patso  a Hybšová se svými žáky vyrobily rekvizity a dekorace.

Součástí projektového dne bylo také vyhodnocení znalostní soutěže z oblasti posledních 100 let naší historie. Nejlepšími řešiteli byli Matěj Došek, Adam Adlt a Kristýna Vlasatá. Za odměnu dostali vědomostní a naučné hry o naší republice.

Všem zúčastněným patří poděkování. Oslavy stého výročí vzniku Československé republiky byly pěkné a důstojné.

V Teplicích 2. 11. 2018

Režisérka a scénáristka: Mgr. Zuzana Benediktová