Návštěva Památníku Terezín

Exkurze a výlety
Škola

Žáci cestovali autobusem, ve kterém již dostali materiál se souhrnem základních informací o Terezíně. Žáci 9. ročníku, kteří měli o exkurzi zájem již od 6. roč., si  předem sami zjišťovali informace o Terezíně. Některými dotazy spojenými s historií pevnosti a ghetta se zabývali v  rámci výuky.

Do Terezína jsme dojeli před devátou hodinou. Nejdříve  jsme navštívili Malou pevnost Terezín (s průvodcem), Muzeum Malé pevnosti, muzejní objekt bývalého ghetta Terezín, Magdeburská kasárna a také jsme  shlédli propagační film o Terezíně, pravděpodobně z let 1942-1943.

Žáci v průběhu prohlídek získali  nové informace nejen o Malé pevnosti na pravém břehu Ohře proslulé jako věznice pražského gestapa,  o životě židovského ghetta během 2. světové války, odkud byli jeho obyvatelé odváženi zvláštními transportními vlaky přímo do likvidačních táborů smrti  do Osvětimi, Treblinky, Rigy a dalších, ale i o původním malém pevnostním městě vytvořeném Josefem II. po roce 1780, které mělo sloužit jako obrana přístupových cest během prusko- rakouských válek v 18. století.

Všichni  jsme měli možnost zamyslet se nad tragédiemi, která se zde a zároveň i na mnohých jiných místech světa během 2. světové války odehrály.            

Přestože jsme si nestihli prohlédnout všechny objekty nabízené Památníkem Terezín, odjížděli jsme s mnoha dojmy a zážitky. Během cesty do Teplic žáci diskutovali o svých pocitech či jen v klidu zpracovávali získané informace.

Hned druhý den ve škole začala 9. A pracovat na klipu, který byl dokončen  v rámci projektového dne k výročí vzniku republiky a ostatní žáci si ho mohou prohlédnout ve společných prostorách  školy jako tichou vzpomínku na tragické události v dějinách lidstva, jako téma k zamyšlení,  jako varování pro další generace.

Děkuji pí. ředitelce Prokůpkové za podporu účasti žáků na  této akci, za vyřízení zvýhodněného vstupného a za poskytnutí  finančních prostředků z veřejné sbírky na úhradu dopravy, pí. zástupkyni Nálepkové také za podporu této vzdělávací akce a pí. učitelce Benediktové za odborný příspěvek při prohlídce  muzea. 

Žáci, kteří se akce účastnili, byli s jejím průběhem a programem spokojeni, hodnotili ji jako přínosnou nejen pro rozšíření svých znalostí z historie Terezína a dějinných událostí s ním spojených.

Mgr. Andrea Štofčová, třídní učitelka 9. A

 

 

  

 

 

Zdroj foto: http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/logo-Terezín.jpg