Oslava 100 let založení Československé republiky 28. 10. 2018

Ostatní aktivity

     26. 10. 2018 se na naší škole uskutečnil projektový den ke stému výročí založení Československé republiky.  Žáci 3. A se také zapojili a na  projektový den se  připravovali již několik dní předem. Hledali články na internetu i v časopisech, ptali se rodičů, sháněli obrázky. Téměř každý něco přinesl, někdo vytiskl, jiný nakreslil. Připomněli jsme si státní symboly, osobnost T. G. Masaryka. Děti se naučily oblíbenou píseň prvního prezidenta Ach synku, synku, na fotografiích si prohlédly jeho koně Hektora. Také jsme zhlédli pověst o vzniku našeho státního znaku a pověst o Praotci Čechovi. Z donesených či vyrobených obrázků a článků jsme vyrobili jako každá třída nástěnný plakát, který zdobí chodbu naší školy. Projektový den se všem dětem  líbil.

Mgr.  Zlatuše Štiková, třídní učitelka 3. A