JEDEN DEN ŽÁKEM OBCHODNÍ AKADEMIE

Exkurze a výlety

28. 11. 2018 se  žáci 9. A stali na několik hodin žáky obchodní akademie, která je součástí Hotelové školy, obchodní akademie a průmyslové školy v Teplicích. Jejich seznamování se střední školou začalo přesně v 8 hodin. Na půdě školy nás  přivítala paní zástupkyně ředitele Olga Dlouhá. Poté se nás ujala  Mgr. Ludmila Eismannová. Deváťáci se   seznámili s historií školy, s obecnými informacemi o škole, se studijními  obory,  s možným uplatněním do budoucna a byli pozváni na Den  otevřených dveří. První vyučovací hodina ekonomie pak proběhla pod vedením Ing. Z. Suchomelové. Tématem hodiny byly potřeby- co jsou to potřeby, druhy potřeb, hierarchie lidských potřeb, vývoj potřeb, uspokojení potřeb,.. Co si z hodiny zapamatovali, si pak žáci ověřili soutěží ve skupinách. Vybírali si otázky skryté pod body.

Druhou vyučovací hodinu se seznámili s Ing. Barborou Proškovou, která na škole učí odborné předměty. Tématem hodiny byl marketing (reklama,…), management, písemná elektronická komunikace.

Následovala hodina s paní učitelkou Gábinou Pavelkovou, která vyučuje na škole anglický jazyk. Ta žáky tak zaujala, že jsme se k ní ještě jednou v průběhu dopoledne vrátili. Komunikace mezi žáky a paní učitelkou probíhala převážně v anglickém jazyce. Žáci si mezi sebou zasoutěžili, podívali se a zapojili do běžné hodiny studentů OA, společně si i zazpívali a zároveň studentům OA zazpívala i Sára Grajcarová.

Mezi angličtinami jsme pod vedením paní zástupkyně O. Dlouhé absolvovali hodinu psaní na stroji. Nejúspěšnější byla T. Adiová a M. Benda, kteří si odnesli malou odměnu.

Díky vedení školy jsme měli možnost podívat se na věž školy a prohlédnout si známá místa našeho města z výšky. Této možnosti jsme využili.

Dopoledne strávené na obchodní akademii  se nám moc líbilo. Velmi jsme ocenili milý a vstřícný přístup všech vyučujících, kteří se nám věnovali. Prostředí školy, která je krátce po rekonstrukci, na nás působilo příjemně.

Mgr. Andrea Štofová

třídní učitelka IX. A