Beseda Tichý svět v Centru pro celou rodinu

Ostatní aktivity

V listopadu navštívili žáci 8. A  besedu s názvem Tichý svět. Tuto besedu vedla konzultantka Tichého světa a neslyšící mladík.

Žáci se nejdříve seznámili s touto organizací, která napomáhá neslyšícím začlenit se do společnosti. Zabývá se také osvětou mezi slyšícími.

Žáci se dozvěděli, jakým způsobem mají s neslyšícím komunikovat. Mezi nejdůležitější pravidlo patří navázat oční kontakt. Dále potřebujeme dostatek času a můžeme si pomáhat i psaním. Důležité je i omezení rušivých vjemů, například hudby nebo jiného hluku.

Žáci se seznámili s českým znakovým jazykem a absolvovali mini kurz. A pak již nic nebránilo v „povídání si“ s mladým neslyšícím mužem. Padly všechny bariéry a všichni jsme společně strávili pěkné dopoledne.

Třešničkou na dortu byla hodina strávená v solné jeskyni.

V Teplicích 16. 11. 2018                                                                                             Mgr. Zuzana Benediktová