Návštěva Městské policie Teplice-Prosetice ve školní družině

Ostatní aktivity
Školní družina

24.1.2019  a následně 30.1.2019 přijali naše pozvání příslušníci Městské policie Prosetice.

Naše žáky seznámili s dopravními předpisy, bezpečným chováním na ulici i se správnými zásadami při jízdě na kole, kolečkových bruslích či koloběžce.

Zábavnou formou pomocí nového interaktivního programu si žáci vyzkoušeli různé modelové situace, řešili bezpečné chování i poskytnutí první pomoci při dopravní nehodě či jiném úrazu.

Policisté s žáky diskutovali o důležitosti a oprávněnosti předpisů týkajících se ochrany zdraví a života všech účastníků silničního provozu.

V průběhu besedy si žáci vyzkoušeli zodpovědět zásadní otázky v dopravním testu určené žákům dané věkové kategorie.

Na závěr jsme naopak my přijali pozvání a předběžně se dohodli na termínu návštěvy dopravního hřiště, aby si žáci získané vědomosti mohli vyzkoušet v praxi.

Irena Piewaková, vychovatelka ŠD