Okrskové kolo ve vybíjené žáků 4. a 5. roč.

Sportovní akce

     Dne 5. 3. 2019 se naše škola zúčastnila okrskového kola ve vybíjené, které uspořádala ZŠ Verdunská. Utkali se v něm žáci 4. a 5. roč. ZŠ Verdunská, ZŠ Edisonova a ZŠ Bystřany. První dva zápasy jsme prohráli, i když síly byly dost vyrovnané. Až poslední zápas se nám vydařil a s jednou výhrou jsme obsadili třetí místo. Vítězem se stala ZŠ Edisonova.

Bc. Jan Zámostný, vyučující Tv