Přerušení činnosti školní družiny

Škola

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953

 

 

 

 

 

     V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

 

vyhlašuje  ředitelka  školy

 

z technických důvodů

(plánované přerušení dodávky elektrické energie, tepla a teplé vody)

                                                    

                                pro žáky

 

na den 1. 4. 2019

 

volný den

 

Na základě projednání se zřizovatelem bude

1. 4. 2019 přerušena činnost školní družiny.

 

                                          Mgr. Marcela Prokůpková

                                                                             ředitelka školy

 

Teplice 18. 3. 2019