DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na NAŠÍ ŠKOLE

Škola

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZŠ s RVIVT, Teplice, Plynárenská 2953

od 8:00 do 12:00

¯  prohlídka areálu školy s doprovodem       

     (v 8:00)

¯  návštěva vyučovacích hodin

     (v 8:00, 8:50, v 10:00, v 10:55)      

¯  předvedení práce v kmenových i odborných                 

      učebnách

¯  ukázky alternativních metod a forem výuky

Přijďte se podívat, těšíme se na vás