Exkurze do Techmanie v Plzni

Exkurze a výlety

 

V pátek 15. 3. 2019 navštívili žáci 6. – 9. roč. naší školy Science Center Techmania v Plzni. Exkurze je součástí Krajského akčního plánu vzdělávání Ústeckého kraje (KAP), který je zaměřený na rozvoj kvality vzdělávání v Ústeckém kraji a jeho části Cílená podpora škol při naplňování KAP 1 (I-KAP B), který je zaměřený na přímou a cílenou podporu středních, základních a mateřských škol.

Naše škola využila možnosti zúčastnit se exkurze společně se  studenty teplického gymnázia, které je zapojené do projektu KAP.

Žáci navštívili všechny expozice  v rámci volného  vstupu, které jsou rozděleny podle jednotlivých vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu, např. expozice Chemistři, která  žákům ukáže, že chemie je všude kolem nás a také v našem těle. Žáci zjistí, že je vše tvořeno malými částicemi – atomy. Dozvěděli se, jak příroda inspirovala vynálezce k výrobě suchého zipu, jaké produkty vznikají frakční destilací ropy, co je to elasticita a viskozita. Vyzkoušeli si, co se stane, když se spojí oheň a vítr a mohli objevit, kde všude se v běžných výrobcích setkáme s různými prvky.

Expozici Vesmír tvoří 27 interaktivních exponátů, které srozumitelnou formou představují řadu fyzikálních a astrofyzikálních jevů a fenoménů. Na 920 metrech čtverečných jsou prezentována témata, jako je hmotnost/tíha na planetách, Sluneční soustava, Keplerovy zákony, tornáda, vulkanická činnost, fáze Měsíce, složení Země či složení Slunce.

Expozice Člověk a zvíře je koncipovaná do tematických celků zaměřených na smysly, stavbu či výkon lidského těla. Člověka představuje jako bytost logicky patřící mezi živé organismy naší planety. Velká část exponátů srovnává výkony či limity našeho těla s relevantními zástupci fauny: každý tak může otestovat např. dynamiku svého oka s orlím zrakem, vyzkoušet frekvenci svého sluchu v porovnání s delfíny či netopýry, seznámit se s rozdílem mezi orientačními schopnostmi nártouna a sebe sama.

Expozice Vodní svět tvoří modely dvou kanálů, umělého a přírodního. Žáci si mohou vyzkoušet, jak v přírodě funguje koloběh vody, od vzniku srážek a podzemní vody přes její další cestu až do moře.

Žáci si prošli také dalšími expozicemi, např. Pod hladinou, Vzhůru dolů a 150 let průmyslu v Plzni.

Velmi zajímavá byla pro  žáky také expozice Edutorium, která je největší stálou expozicí s 92 exponáty a je zaměřená na experimenty, které jsou základem fyziky. U každého exponátu je  návod, jak s ním zacházet, tipy na to, co lze s exponátem zkoušet, a vědecké poznatky, které se k exponátu vážou. Expozice pokrývá většinu odvětví fyziky a zasahuje i do dalších oborů. Věnuje se matematice, strojírenství, biologii, elektrotechnice, architektuře, hudbě, malířství, filmu a námořnictví.

V rámci expozice planetária si žáci vyzkoušeli gyroskop a zažili výcvik astronautů na vlastní kůži. Před samotným spuštěním vyslechli krátký výklad o principu gyroskopu a gyroskopickém jevu. Na takovýchto simulátorech trénují i astronauti. Na gyroskop se stála fronta, každý si chtěl vyzkoušet, jak vypadá alespoň část astronautického výcviku.

Návštěva Techmanie byla pro žáky velmi zajímavá a poučná, k vyzkoušení všech pokusů, k podrobnému seznámení se se všemi expozicemi by bylo potřeba ještě další návštěvy.

Tímto děkujeme teplickému gymnáziu, že se naše škola mohla k exkurzi připojit a realizačnímu týmu projektu KAP vzdělávání Ústeckého kraje.

 

Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka ZŠ s RVIVT, Teplice, Plynárenská 2953