INFORMÁČEK 2019 počítačová soutěž

Soutěže

Základní škola s RVIVT, Teplice, Plynárenská 2953, uspořádala 10. ročník soutěže  INFORMÁČEK pro žáky 5. tříd základních škol Teplicka.

Soutěže se účastnilo 17 dvoučlenných družstev z 15 škol. ZŠ U Nových lázní, vítězná škola z minulého ročníku a pořádající škola mohly do soutěže přihlásit 2 družstva. Témata z oblasti ICT se týkala práce s internetem, grafickými programy, základní odborné terminologie z výpočetní techniky a logické hry Sudoku.

1. místo získalo družstvo ZŠ A. Sochora Duchcov, 2. místo obsadili žáci ZŠ Metelkovo nám. a na 3. místě se umístila ZŠ Na Stínadlech. Finanční příspěvek na  zakoupení cen do soutěže pro nejlepší družstva poskytlo pořádající škole  Statutární město Teplice. Kromě prvních 3 družstev  jsme ocenili i soutěžící na dalších 2 místech.

Děkujeme tímto Statutárnímu městu Teplice za finanční podporu pro uspořádání celookresní akce  a školám za zájem o účast v soutěži.

Mgr. Marcela Prokůpková

ředitelka ZŠ s RVIVT, Teplice, Plynárenská 2953