Projekt „Den sv. Patrika“ a IRSKO

Ostatní aktivity
Škola

Projekt „Den sv. Patrika“ se zrodil spontánně při hodině anglického jazyka v pátých třídách, když v rámci výuky žáci zhlédli video o Dublinu. Po zhlédnutí videa se rozpoutala zajímavá diskuse, na jejímž základě byla další hodina věnována Irsku. Každý z žáků dostal za úkol zpracovat jedno téma, týkající se Irska, buď na základě vlastního výběru, kdo nevěděl, dostal téma přiděleno. Při závěrečném sdílení se ukázalo, že nejvíce žáky zaujal skřítek Leprikón a svatý Patrik.

Shodou okolností jsme na toto téma narazili právě v době, kdy se blížil irský národní svátek, který se slaví 17. března, proto jsme se s žáky dohodli, že si oslavíme „Den svatého Patrika“ a o patronovi Irska si povíme více. Na hodinu českého jazyka jsme proto připravili výtah z knihy Thomase Cahilla „Jak Irové zachránili civilizaci“, kde je Patrikův příběh zpracován v souvislostech a připravili jsme pro děti práci s textem, založenou na čtení s porozuměním. Současně se po dohodě s paní učitelkou na pracovní činnosti podařilo téma zpracovat i výtvarně a každý si vytvořil svého Leprikona. Obrázky jsme pak vyzdobili nástěnku na chodbě. Skřítkové zaujali pozornost dětí z 2. A, paní učitelka jim vysvětlila, co je to za postavičku, a děti se k páťákům připojily. V pátek pak všichni přišli do školy v zeleném, jak je to typické pro tento svátek v Irsku. Když v následující hodině žáci pátých ročníků v učebnici narazili na anglický text o svatém Patrikovi, dokázali ho velmi dobře pochopit.

Mgr. Jaroslava Michalová, Mgr. Katarína Mižu

třídní učitelky 5. A a 5. B